Da Direktoratet for Kriminalforsorgen har fjernet Horserød Fængsels egen hjemmeside og dermed muligheden for at hente en besøgsansøgning er denne side opstået for at spare mange mennesker for en lang køretur.